Tài nguyên thiên nhiên - Tai biến môi trường

Bản đồ cảnh quan sinh thái Tây Nguyên

Bản đồ rừng Tây Nguyên

Bản đồ thảm thực vật Tây Nguyên

Bản đồ thảm thực vật Kon Tum

Bản đồ thảm thực vật Gia Lai

Bản đồ thảm thực vật Đăk Nông

Bản đồ thảm thực vật Đăk Lăk

Bản đồ thảm thực vật Lâm Đồng

Bản đồ lớp phủ rừng Tây Nguyên

Bản đồ nguy cơ ngập lụt Tây Nguyên

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất Tây Nguyên

Bản đồ phân vùng rủi ro sụt đất Tây Nguyên

Bản đồ hiện trạng tai biến trượt lở đất Tây Nguyên

Bản đồ phân vùng rủi ro trượt lở đất Tây Nguyên

Bản đồ rủi ro tai biến bờ sông Tây Nguyên