Vị Trí Địa Lý

Tổng số tệp : 11

TÀI LIỆU


VIDEO


Video Đà Lạt

Giới thiệu Tây Nguyên

Hành chính Đắk Lắk

Hành chính Đắk Nông

Hành chính Gia Lai

Hành chính Kon Tum

Hành Chính Lâm Đồng

HÌNH ẢNH


Bản đồ hành chính Lâm Đồng

Lược đồ các con sông Tây Nguyên

Lược đồ tự nhiên cùng Tây Nguyên

Địa Hình - Địa Chất - Khoáng Sản

Tổng số tệp : 8

TÀI LIỆU


VIDEO


Đặc điểm tự nhiên Tây Nguyên

Miệng núi lửa Krong Nô

Khai thác Bauxit Tây Nguyên

UNESCO công nhận công viên địa chất toàn cầu tại Đắk Nông

Đắk Lawks Bảo vệ Khai thác khoáng sản

HÌNH ẢNH


Bản đồ địa hình Tây Nguyên

Bản đồ Đăks Lawsk nhìn từ vệ tinh

Lược đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên

Khí Hậu - Thủy Văn - Hồ Đập

Tổng số tệp : 5

TÀI LIỆU


VIDEO


Biển hồ Gia Lai

Các vùng khí hậu Việt Nam

Hồ Kala

Khôi phục rừng Tây Nguyên chống biến đổi khí hậu

Sông Đồng Nai

HÌNH ẢNH


Thổ Nhưỡng - Vỏ Phong Hóa

Tổng số tệp : Hệ thống đang được cập nhật ...

TÀI LIỆU


VIDEO


HÌNH ẢNH


Tài Nguyên Sinh Vật - Tai Biến Thiên Nhiên - Môi Trường

Tổng số tệp : Hệ thống đang được cập nhật ...

TÀI LIỆU


VIDEO


HÌNH ẢNH


Lịch Sử

Tổng số tệp : Hệ thống đang được cập nhật ...

TÀI LIỆU


VIDEO


HÌNH ẢNH


Hành Chính - Không Gian Đô Thị

Tổng số tệp : Hệ thống đang được cập nhật ...

TÀI LIỆU


VIDEO


HÌNH ẢNH


Dân Cư - Lao Động - Đời Sống

Tổng số tệp : Hệ thống đang được cập nhật ...

TÀI LIỆU


VIDEO


HÌNH ẢNH


Dân Tộc - Văn Hóa - Tín Ngưỡng

Tổng số tệp : Hệ thống đang được cập nhật ...

TÀI LIỆU


VIDEO


HÌNH ẢNH


Y Tế - Giáo Dục

Tổng số tệp : Hệ thống đang được cập nhật ...

TÀI LIỆU


VIDEO


HÌNH ẢNH


Y Tế - Giáo Dục

Tổng số tệp : Hệ thống đang được cập nhật ...

TÀI LIỆU


VIDEO


HÌNH ẢNH


Y Tế - Giáo Dục

Tổng số tệp : Hệ thống đang được cập nhật ...

TÀI LIỆU


VIDEO


HÌNH ẢNH